Angst voor de tandarts?

Dan bent u niet de enige! Meer dan de helft van de mensen schrikt terug voor een bezoek aan de tandarts. Een deel van deze groep blijft weg met negatieve gevolgen voor het gebit. Maar door regelmatig een bezoek te brengen aan uw tandarts voorkomt u wel gebitsproblemen en wordt de kans op een spoedbehandeling verkleind.

Maak uw angst bespreekbaar

Goede communicatie tussen u en de tandarts is van belang om een groot deel van uw angst weg te nemen. Wanneer u aangeeft dat u bang bent, zal de tandarts hier rekening mee houden en u op uw gemak stellen. Uw tandarts kan meer tijd inplannen (als u dit tijdens het maken van de afspraak aangeeft) en zal stap voor stap uitleggen wat er gaat beuren, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Redenen voor angst

Angst kan vaak verminderd worden als u weet waar u precies bang voor bent. Wanneer de tandarts hiervan op de hoogte is, kan hij/zij hier ook beter op inspelen. Een aantal redenen voor uw angst kunnen zijn:

 • Onbekend met de behandeling
 • Denken dat de tandarts uw angst niet begrijpt
 • Angst dat er iets fout gaat tijdens de behandeling
 • Slechte ervaring uit het verleden
 • Angst voor het gevoel en het geluid
 • Angst voor de eventuele pijn tijdens een behandeling

Behandeling onder narcose

Wanneer u extreem bang bent gaat u wellicht helemaal nooit meer naar de tandarts. Erg vervelend, want juist daardoor wordt de kans op een behandeling alleen maar groter. Een behandeling onder narcose kan de uitkomst bieden! Lees hier meer informatie.

Wat kunt u zelf doen tegen uw angst?

 • Ontspannings/-ademhalingsoefeningen voor de behandeling
 • Meldt uw angst bij het maken van een afspraak
 • Spreek uw angst uit bij de behandelaar
 • Probeer rustig adem te halen tijdens de behandeling
 • Vraag om een tandarts die ervaring heeft met angstige patiënten

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom!

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom bij Klaassen Mondzorg Totaal. Inschrijven kan nu eenvoudig online!

Let op: dit formulier is niet bedoeld voor het afzeggen of wijzigen van afspraken. Neem hiervoor telefonisch contact op met de desbetreffende praktijk.

Naam:*
Adres:*
Postcode /Woonplaats:*
Telefoonnummer:*
Geslacht:*
Emailadres:*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj vb: 01-10-1983):*
BSN-nr. / Sofinummer:*
Vestiging van uw keuze:*
Naam zorgverzekeraar:
Hoe kent u ons?:
Reden inschrijving:
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? (maximaal 6 per jaar):*
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:

*Verplichte velden