Kronen en bruggen

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling van kroon- of brugwerk is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. U zult dan ook enkele keren bij uw tandarts moeten terugkomen voor het helemaal gereed is.

Wat is een tandheelkundige kroon?

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug. Mist u een tand of een kies of is uw bestaande tand/ kies zodanig beschadigd, dat het niet meer mogelijk is om deze als basis te gebruiken voor een brug of een kroon? Dan is een kroon op een implantaat een goede en structurele oplossing.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?

  1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan
  2. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan

Wat is een tandheelkundige brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van 1 of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit 2 of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit 1 of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Wanneer kan een brug nodig zijn?

  1. Om beter te kunnen kauwen
  2. Ter verbetering van het uiterlijk
  3. Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien

Als tanden en kiezen ontbreken, kunnen de tanden of kiezen van de andere kaak in de richting van de open ruimte groeien. Ook kunnen de tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte naar elkaar toe groeien, waardoor ze scheef gaan staan.

Wilt u een informatiesheet ontvangen over kronen en bruggen, klik dan hier. U kunt deze informatiesheets ook aanvragen bij de balie van uw praktijk.

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom!

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom bij Klaassen Mondzorg Totaal. Inschrijven kan nu eenvoudig online!

Let op: dit formulier is niet bedoeld voor het afzeggen of wijzigen van afspraken. Neem hiervoor telefonisch contact op met de desbetreffende praktijk.

Naam:*
Adres:*
Postcode /Woonplaats:*
Telefoonnummer:*
Geslacht:*
Emailadres:*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj vb: 01-10-1983):*
BSN-nr. / Sofinummer:*
Vestiging van uw keuze:*
Naam zorgverzekeraar:
Hoe kent u ons?:
Reden inschrijving:
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? (maximaal 6 per jaar):*
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:

*Verplichte velden