Klachtenformulier

Met onderstaand formulier kunt een klacht indienen over de zorg- of dienstverlening van uw Klaassen Mondzorg Totaal tandarts, medewerker of praktijk.

Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Binnen 7 dagen na ontvangst van uw klacht sturen wij u een ontvangstbevestiging en informeren wij u over het verdere verloop van de behandeling van uw klacht.

Naam:*
Adres:
Postcode/ Woonplaats:
Geslacht:*
E-mailadres:
Telefoon:
Over welke praktijk gaat uw klacht:
Op welke medewerker heeft uw klacht betrekking:
De klacht betreft:      
Datum dat klacht is ontstaan (dag/ maand/ jaar):
Omschrijf uw klacht:
Ruimte voor overige opmerkingen: