De tandarts

De tandarts is de regisseur in de praktijk en houdt het overzicht over alle behandelingen. De tandarts controleert en behandelt gebitten en kijkt of u ziekten of afwijkingen heeft aan uw tanden, kiezen, tandvlees of slijmvliezen in de mondholte. De tandarts kan u voor specifieke behandelingen naar andere specialisten (gedifferentieerde tandartsen), mondhygiënisten of preventieassistentes verwijzen.

Voorbeelden van werkzaamheden:

  • Algehele controle van het gebit en omliggende weefsels
  • Behandelen van gaatjes
  • Geven van verdoving
  • Het maken van röntgenfoto’s
  • Uitvoeren wortelkanaalbehandelingen
  • Plaatsen van kronen en bruggen
  • Behandelen van kaakgewrichtsklachten
  • Verrichten van kleine kaakchirurgische ingrepen (bijvoorbeeld verstandkiezen verwijderen)

Gedifferentieerde tandartsen

De tandarts kan u, indien nodig, verwijzen naar andere deskundigen. Bijvoorbeeld naar een kaakchirurg, een orthodontist of een tandarts die aanvullende scholing heeft gevolgd op een bepaald deelgebied. Dit noemen we gedifferentieerde tandartsen. Gedifferentieerde tandartsen binnen de mondzorg zijn onder andere:

Opleiding van de tandarts

Tandartsen hebben een universitaire studie Tandheelkunde afgerond en staan geregistreerd als professioneel beroepsbeoefenaar in het BIG-register. De tandartsen bij Klaassen Mondzorg Totaal (KMT) werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van hun tandheelkundige zorg en volgen regelmatig trainingen en cursussen. Alle Klaassen Mondzorg Totaal (KMT) tandartsen zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen. Het KRT is een onafhankelijk openbaar kwaliteitsregister waarin de bij- en nascholing van de tandarts wordt vastgelegd.