Uitleg over uw nota en de betaling van een behandeling

UwNota.nl

Let op: per 1 februari 2017 verandert UwNota.nl in Infomedics.

Wat betekent dit voor u?
Uw nota (of beter gezegd; betaalnotificaties met een betaallink) ontvangt u via e-mail van UwNota.nl. Als u binnen zeven dagen na ontvangst van de e-mail van UwNota.nl niet inlogt, ontvangt u alsnog automatisch een papieren factuur. Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons en aan UwNota.nl. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten. Verderop leest u welke handelswijze UwNota.nl hanteert bij het innen van nota's.

Privacy
Wij moeten UwNota.nl gegevens verstrekken voor deugdelijke specificatie van de nota’s. Heeft u hiertegen bezwaar, neem dan contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat deze werkwijze geen enkele inbreuk maakt op uw privacy.

Voorkom onnodige rente- en incassokosten
UwNota.nl hanteert een betalingstermijn van 30 dagen en deze termijn is bindend. Het is belangrijk dat u zich houdt aan deze betalingstermijn, u voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten. Indien u niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen, neemt u dan contact op met UwNota.nl.

Vragen over uw nota
Wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u vragen over uw nota, neemt u dan contact op met UwNota.nl via telefoonnummer 0900 - 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). U kunt ook terecht op de website www.uwnota.nl. Het Contact Center van UwNota.nl is op bovenstaand telefoonnummer iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.